ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกหัวโตทรายใหญ่

ลักษณะทั่วไป ขนาด 22-25 ซม. ปากสีดำ หน้าผากและคิ้วสีขาว หัวสีเทาเขียว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทาเขียว ลำตัวด้านล่าง ท้องสีขาว ขาท่อนบนยาวกว่านกหัวโตทรายเล็ก แข้งและตีนสีเหลืองเขียว ขณะบิน มองเห็นแถบสีขาวที่ด้านบนขนคลุมปีกแถวล่าง มีนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง มากกว่านกหัวโตทรายเล็ก ฤดูผสมพันธุ์ หน้าผากสีขาว อกสีน้ำตาลแดง แคบกว่านกหัวโตทรายเล็ก ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง