ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกหัวโตทรายเล็ก

ลักษณะทั่วไป ขนาด 19-21 ซม. คล้ายนกหัวโตทรายใหญ่ ปากสีดำ หน้าผาก และคิ้วสีขาว หัวสีเทาเขียว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทาเขียว ลำตัวด้านล่าง ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลืองเขียว ขณะบินมองเห็นแถบสีขาว ด้านบนที่ขนคลุมปีกแถวล่าง มีนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหางน้อยกว่านกหัวโต
ทรายใหญ่ ฤดูผสมพันธุ์ หน้าผากมีแถบสีดำพาดผ่านดวงตาถึงขนคลุมหู คอและ ท้องสีขาว อกสีน้ำตาลแดง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง