ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกหัวโตมลายู

ลักษณะทั่วไป ขนาด 14-16 ซม. คล้ายนกหัวโตขาดำ ปากสีดำ หน้าผากขาว หัวและท้ายทอยสีน้ำตาล มีวงรอบคอสีขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีก สีน้ำตาลอ่อน ลำตัวด้านล่าง อกและท้องสีขาว แข้งและตีนสีชมพู เพศผู้ หัวและท้ายทอยสีน้ำตาลแดง หน้าผากมีแถบสีดำ ข้างอกมีแถบสีดำสองข้าง ลากขึ้นไปถึงหลัง เพศเมีย หน้าผากสีน้ำตาล ข้างอกมีแถบสีน้ำตาลสองข้าง ลากขึ้นไปถึงหลัง ถิ่นอาศัย หาดทรายชายฝั่ง