ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกหัวโตขาดำ

ลักษณะทั่วไป ขนาด 15-17 ซม. คล้ายนกหัวโตมลายู ปากสีดำ หน้าผากและ คิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยสีเทาเขียว มีวงรอบคอสีขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง และปีกสีเทาเขียว ลำตัวด้านล่าง อกและท้องสีขาว มีแถบสีเทาข้างอกทั้งสองข้าง แข้งและตีนสีดำ ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวด้านบนที่ขนคลุมปีกแถวล่าง และแถบสีขาวที่โคนหางทั้งสองข้าง ฤดูผสมพันธุ์ หัวและท้ายทอยสีน้ำตาลแดง แถบข้างอกทั้งสองข้างสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง