ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกหัวโตเล็กขาเหลือง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 14-17 ซม. ปากสั้นสีดำ มีวงแหวนรอบดวงตาสีเหลือง หน้าผากสีขาว หัวสีน้ำตาล เขียว มีวงรอบคอสีขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง และปีกสีน้ำตาลเขียว ลำตัวด้านล่าง คอและท้องสีขาว แถบคาดอกสีน้ำตาล แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวสองข้างที่โคนหางด้านบน ฤดูผสมพันธ์ุ มีแถบสีดำที่หน้าผากมาบรรจบกับโคนปากและแก้ม แถบคาดอกสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง