ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 25 กันยายน 2561
 • 311

นกหัวโตหลังจุดสีทอง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 23-26 ซม. ปากสีเทาเข้ม คิ้วสีน้ำตาล หัวและท้ายทอย สีน้ำตาล ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง ไหล่และปีกสีน้ำตาลสลับเหลืองมีขอบขน สีอ่อน ลำตัวด้านล่าง อกและท้องสีน้ำตาลอ่อนมีลายจุดสีเข้ม ก้นสีขาว แข้งและตีนสีเทา ขณะบินมองเห็นนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์
หน้าถึงท้องสีดำ ขนคลุมหลัง ไหล่และปีกสีเทาเข้มดำ มีจุดสีเหลืองทองกระจาย มีแถบสีขาวจากหน้าผากถึงข้างลำตัว ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า