ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกหัวโตสีเทา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 27-30 ซม. คล้ายนกหัวโตหลังจุดสีทอง ปากสีดำ คิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยมีลายจุดสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีขอบขน สีขาว ลำตัวด้านล่าง คอและอกมีลายจุดสีเทา ท้องและก้นสีขาว แข้งและตีน สีเทาเข้ม ขณะบินมองเหน็ แต้มสีดำ ทีข่นคลุมปีกด้านล่าง ฤดผูสมพันธ์ุ หน้าถึง ท้องสีดำ คล้ายกับนกหัวโตหลังจุดสีทอง ขนคลุมไหล่ หลังและปีกสีเทาเข้ม มีขอบขนและจุดสีขาวกระจาย ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง