ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกกระแตผีชายหาด

ลักษณะทั่วไป ขนาด 53-57 ซม. คล้ายนกกระแตผีใหญ่ ปากหนา ปลายปากดำ โคนปากเหลือง มีแถบสีขาวจากดวงตาถึงท้ายทอย หัวสีดำ ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทา มีแถบสีขาวที่หัวไหล่และขนคลุมปีกแถวกลาง ลำตัวด้านล่าง คอขาว อกและท้องมีลายขีดสีเทา แข้งและตีนสีเขียวเหลือง
ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวและดำที่ขนปีกด้านบน ถิ่นอาศัย หาดทรายชายฝั่ง และหาดทรายบนเกาะในทะเล