ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกกระแตผีใหญ่

ลักษณะทั่วไป ขนาด 49-54 ซม. ปากใหญ่หนา ปลายปากดำ โคนปากเหลือง มีแถบสีขาวจากหลังดวงตาถึงท้ายทอย ขนคลุมหูสีดำ กระหม่อมสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทา มีแถบสีขาวที่ขนคลุมปีกแถวกลาง ลำตัวด้านล่าง คอสีขาว อกสีน้ำตาลเหลือง ท้องสีน้ำตาลอ่อน แข้งและตีน
สีเขียวเหลือง ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวและดำที่ขนปีกบินด้านบน ถิ่นอาศัย นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง