ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 24 กันยายน 2561
 • 268

นกชายเลนปากกว้าง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 16-18 ซม. ปากสีดำ ปลายปากหักโค้ง คิ้วสีขาว มีแถบ สีน้ำตาลเทาพาดผ่านดวงตา กระหม่อมมีแถบสีเทาสลับขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมไหล่และปีกสีดำสลับเทาขอบขนสีขาว ลำตัวด้านล่าง อกมีลายจุดสีเทา ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเทา ขณะบินมองเห็นแถบสีเทาเข้มจากตะโพกถึงปลายหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลัง ไหล่และปีกสีน้ำตาลแดงสลับดำมีขอบขน สีขาว อกมีลายจุดสีเข้ม ท้องสีขาว ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • พะยูน
  พะยูน
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ