ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 24 กันยายน 2561
 • 274

นกชายเลนท้องดำ

ลักษณะทั่วไป ขนาด 17-21 ซม. คล้ายนกชายเลนปากโค้ง แต่ขนาดเล็กกว่าคิ้ว สีขาว หัวสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังสีเทา ปีกสีเทาเข้มมีขอบขนสีขาว ลำตัวด้านล่าง คางสีขาว อกมีลายจุดสีเทา ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเขียวเหลือง ขณะบินมองเห็นแถบสีเทาเข้มจากตะโพกถึงปลายหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมไหล่ สีน้ำตาลแดง ขนคลุมปีกสีเทาเข้มมีขอบขนสีขาว อกมีลายขีดสีเข้ม ท้องตอนกลาง สีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า