ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 24 กันยายน 2561
 • 399

นกสติ๊นท์นิ้วยาว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 14-16 ซม. คอยาวกว่านกสติ๊นท์ชนิดอื่น ปากสีเทา คิ้วสีขาว หัวมีลายขีด สีน้ำตาล ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทาขอบขน มีสีอ่อน ลำตัวด้านล่าง คอ และอกมีลายขีดสีน้ำตาล ท้องสีขาว แข้งและตีน สีเหลือง ขณะบินไม่มีนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ หัวและท้ายทอย มีลายขีดน้ำตาลเข้ม ขนคลุมปีกสีน้ำตาลแดงสลับดำ อกมีลายจุดสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม