ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 24 กันยายน 2561
 • 330

นกสติ๊นท์คอแดง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 14-16 ซม. ปากสีดำ หน้าผากสีขาว หัวสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีขอบขนสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอและท้องสีขาว แข้งและตีนสีดำ ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวด้านบนที่ขนคลุมปีกแถวล่าง ไม่มีนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ หัวสีน้ำตาลแดงมีลายขีดสีเข้มขนคลุมหลังและไหลปีกสีน้ำตาลแดงสลับดำ ขนโคนปีกสีเทา อกสีน้ำตาลแดง มีลายจุดสีเข้ม แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม