ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
  • 24 กันยายน 2561
  • 298

นกชายเลนปากช้อน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 14-16 ซม. ปลายปากแบนแผ่กว้างสีดำ คิ้วสีขาว หัวมีลายขีดสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทาอ่อน มีลายขอบขน สีขาว ลำตัวด้านล่าง คอและท้องสีขาว แข้งและตีนสีดำ ขณะบินมองเห็นแถบ สีขาวด้านบนที่ขนคลุมปีกแถวล่าง ไม่มีนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์หัวสีน้ำตาลแดงมีลายขีดสีเข้ม ขนคลุมหลังและปีกสีน้ำตาลแดงสลับดำ ขอบขน มีสีอ่อน แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
  • ป่าชายเลน
    ป่าชายเลน
  • นกในเขตชายฝั่งทะเล
    นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
  • งูทะเล
  • ปะการังเทียม
    ปะการังเทียม
  • PMBC Research Bulletin
    PMBC Research Bulletin
  • พื้นที่อนุรักษ์
    หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
  • พะยูน : มาเรียม
    พะยูน : มาเรียม
  • แมงกะพรุนพิษ
    เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
  • พะยูน
    พะยูน