ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 303

นกพลิกหิน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 21-24 ซม. ปากตรงสั้นสีดำ หัวสีน้ำตาล ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีน้ำตาลเข้มมีลายขอบขนสีอ่อน โคนหางสีขาวปลายหาง สีน้ำตาล ลำตัวด้านล่าง อกสีน้ำตาล คางและท้องสีขาว แข้งและตีนสีส้ม ขณะบินมองเห็นตะโพกสีขาวและแถบสีขาวสองแถบที่ขนคลุมปีกด้านบนชัดเจน ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมปีกและหลังสีน้ำตาลแดงสลับดำ อกสีดำ ท้องสีขาว เพศผู้ หัวสีขาว เพศเมีย หัวสีน้ำตาล ถิ่นอาศัย หาดเลน แนวปะการังชายฝั่ง นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • งูทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ