ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 306

นกตีนเหลือง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 24-27 ซม. ปากตรงสีดำ มีแถบสีดำจากโคนปากถึงดวงตา คิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีก สีเทาเข้ม ลำตัวด้านล่าง คางสีขาว อกสีเทา ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินนิ้วตีนไม่ยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกสีเทา มีขอบขนสีขาวชัดขึ้น คอและอกมีลายขีดสีเข้ม ท้องสีขาว ข้างลำตัวมีลายขีด สีเข้ม แข้งและตีนสีเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แนวปะการังชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • งูทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล