ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกเด้าดิน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 19-21 ซม. ปากตรงสีเทา คิ้วขาว หัวและท้ายทอยสีน้ำตาลเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีน้ำตาลเทา ตะโพกสีน้ำตาลหางมีลายขีดสีดำ ขนปลายหางสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอและอกสีเทา ท้องสีขาวแข้งและตีนสีเทา ขณะบินมองเห็นขนคลุมปีกแถวล่างด้านบนมีแถบสีขาวชัดเจน ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกสีน้ำตาลเขียว คอและอกมีลายขีดสีเข้มกระจาย ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเขียวเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ กองหินในทะเลและชายฝั่ง