ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 326

นกเด้าดิน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 19-21 ซม. ปากตรงสีเทา คิ้วขาว หัวและท้ายทอยสีน้ำตาลเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีน้ำตาลเทา ตะโพกสีน้ำตาลหางมีลายขีดสีดำ ขนปลายหางสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอและอกสีเทา ท้องสีขาวแข้งและตีนสีเทา ขณะบินมองเห็นขนคลุมปีกแถวล่างด้านบนมีแถบสีขาวชัดเจน ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกสีน้ำตาลเขียว คอและอกมีลายขีดสีเข้มกระจาย ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเขียวเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ กองหินในทะเลและชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • พะยูน
  พะยูน