ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกชายเลนปากแอ่น

ลักษณะทั่วไป ขนาด 22-25 ซม. ปากแอ่นเล็กน้อยสีเทา โคนปากสีส้ม หน้าผากและคิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและ ปีกสีเทาอ่อนขอบขนสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอ อกมีลายขีดสีเทา ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินมองเห็นขนคลุมปีกด้านล่างสีขาว ฤดูผสมพันธุ์ ปากสีดำเกือบทั้งหมด ขนคลุมปีกแถวบนสีเทาฟ้า คอและอกมีลายขีดสีเข้ม ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง