ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 331

นกชายเลนปากแอ่น

ลักษณะทั่วไป ขนาด 22-25 ซม. ปากแอ่นเล็กน้อยสีเทา โคนปากสีส้ม หน้าผากและคิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและ ปีกสีเทาอ่อนขอบขนสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอ อกมีลายขีดสีเทา ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินมองเห็นขนคลุมปีกด้านล่างสีขาว ฤดูผสมพันธุ์ ปากสีดำเกือบทั้งหมด ขนคลุมปีกแถวบนสีเทาฟ้า คอและอกมีลายขีดสีเข้ม ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หาดทรายชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า