ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 431

นกชายเลนน้ำจืด

ลักษณะทั่วไป ขนาด 18-21 ซม. ปากสีดำคิ้วสีขาว หัว ท้ายทอยสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีลายขอบขนและจุดสีขาวกระจาย โคนหางมีแถบสีดำสลับขาว ลำตัวด้านล่าง อกสีเทาอ่อน คาง ท้องและก้นสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินมองเห็นตะโพกสีขาว มีนิ้วตีนยาวออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกมีจุดสีขาวใหญ่ขึ้น คอ และอกมีลายขีดสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ