ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 424

นกชายเลนบึง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 22-25 ซม. คล้ายนกทะเลขาเขียวแต่มีขนาดเล็กและ ปากแหลมกว่าสีดำ หัวและท้ายทอยมีลายขีดสีเทาสลับขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีลายขอบขนสีอ่อน ลำตัวด้านล่าง คอ อกและท้อง สีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินมองเห็นนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกมีจุดสีดำสลับขาวกระจาย ลำตัวด้านล่าง คอ และอกมีจุด สีดำกระจาย ท้องสีขาว ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์