ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกชายเลนบึง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 22-25 ซม. คล้ายนกทะเลขาเขียวแต่มีขนาดเล็กและ ปากแหลมกว่าสีดำ หัวและท้ายทอยมีลายขีดสีเทาสลับขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีลายขอบขนสีอ่อน ลำตัวด้านล่าง คอ อกและท้อง สีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ขณะบินมองเห็นนิ้วตีนยื่นออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกมีจุดสีดำสลับขาวกระจาย ลำตัวด้านล่าง คอ และอกมีจุด สีดำกระจาย ท้องสีขาว ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง