ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกทะเลขาเขียว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 30-34 ซม. โคนปากสีเทาอ่อน ปลายปากสีดำ หัวมีลายขีด สีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทาขอบขนสีขาว ตะโพกสีขาว หางมีลายขีดสีเข้มสลับขาว ลำตัวด้านล่าง คอ อกและท้องสีขาว แข้งและตีน สีเหลืองเขียว ขณะบินมองเห็นขนคลุมปีกด้านล่างมีลายจุดสีเทากระจาย มีนิ้วตีน ยื่นยาวออกมาพ้นหาง ฤดูผสมพันธุ์ ขนคลุมหลังและปีกสีเทาเข้มมีจุดสีขาวกระจาย ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง หาดทราย ชายฝั่ง