ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกทะเลขาแดงลายจุด

ลักษณะทั่วไป ขนาด 29-32 ซม. คล้ายกับนกทะเลขาแดงธรรมดา ปากเรียวยาว สีดำ โคนปากล่างสีแดง คิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีลายจุดสีขาวที่ขอบขน ตะโพกสีขาว หางมีลายขีด สีเข้มสลับขาว ลำตัวด้านล่าง อกมีลายขีดสีเข้ม ท้องสีขาว แข้งและตีนสีแดง ฤดูผสมพันธุ์ ขนปกคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่างสีดำ มีลายจุดสีขาวกระจาย ทั่วทั้งตัว แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง