ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 15 สิงหาคม 2561
 • 316

นกทะเลขาแดงลายจุด

ลักษณะทั่วไป ขนาด 29-32 ซม. คล้ายกับนกทะเลขาแดงธรรมดา ปากเรียวยาว สีดำ โคนปากล่างสีแดง คิ้วสีขาว หัวและท้ายทอยสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทามีลายจุดสีขาวที่ขอบขน ตะโพกสีขาว หางมีลายขีด สีเข้มสลับขาว ลำตัวด้านล่าง อกมีลายขีดสีเข้ม ท้องสีขาว แข้งและตีนสีแดง ฤดูผสมพันธุ์ ขนปกคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่างสีดำ มีลายจุดสีขาวกระจาย ทั่วทั้งตัว แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • งูทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication