ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกซ่อมทะเลอกแดง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 34-36 ซม. คล้ายกับนกซ่อมทะเลปากยาว ปากตรงสีดำ ปลายปากหนา คิ้วสีขาว หัว คอและอกสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง และปีกสีเทาเข้มมีลายขอบขนสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอและอกสีเทา ท้องสีขาว ด้านข้างลำตัวมีลายเป็นบั้ง แข้งและตีนสีเทาเข้ม ขณะบินมองเห็นตะโพกมีลาย ขีดสีเข้มสลับขาว ฤดูผสมพันธุ์ หน้า คอ และอกสีน้ำตาลแดง ขนคลุมปีก สีน้ำตาลเข้มมีลายขอบขนสีน้ำตาลแดง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เนินทรายในทะเล