ขนาด
นกชายเลนที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกซ่อมทะเลปากยาว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 27-30 ซม. คล้ายกับนกซ่อมทะเลอกแดง ปากตรงสีเขียว ปลายปากหนา คิ้วสีขาว หัว คอ และอกสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง และปีกสีเทามีลายขอบขนสีขาว ตะโพกสีขาว หางมีลายขีดสีเทาสลับขาว ลำตัวด้านล่าง ท้องสีขาว ด้านข้างลำตัวมีจุดสีเข้มกระจาย แข้งและตีน สีเหลืองเขียว ขณะบินมองเห็นลายจุดสีน้ำตาลที่ขนคลุมใต้ปีกชัดเจน ฤดูผสมพันธุ์ คอ อกและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแดง ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ