ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 9 สิงหาคม 2561
 • 734

นกแต้วแล้วธรรมดา, นกกอหลอ

ลักษณะทั่วไป ขนาด 18-20 ซม. คล้ายกับนกแต้วแล้วป่าชายเลน ปากแหลม สีดำ หัวมีแถบสีดำตรงกลาง คิ้วกว้างสีน้ำตาลอ่อนลากจากโคนปากบน ถึงท้ายทอย หน้าสีดำ ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและไหล่สีเขียว ขนคลุมปีก ตะโพกและหางสีฟ้า ลำตัวด้านล่าง คางมีแถบสีขาวรอบคอ ท้องสีน้ำตาล กลางท้องช่วงล่างและก้นสีแดง แข้งและตีนสีชมพูอ่อน ขณะบินมองเห็นแถบ สีขาวที่กลางขนปีกบิน ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน ป่าชายหาด

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พะยูน
  พะยูน
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ