ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกกินปลีคอสีน้ำตาล

ลักษณะทั่วไป ขนาด 13-14 ซม. ปากเรียวโค้งสีเทาเข้ม แข้งและตีนสีเทาเข้ม เพศผู้ หัว กระหม่อม ท้ายทอยสีเขียวเหลือบเป็นมันวาว แก้มและขนคลุมหู สีน้ำตาล ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและไหล่สีเขียวเหลือบ ขนคลุมปีกสีน้ำตาล ตะโพกและโคนหางด้านบนสีม่วง ลำตัวด้านล่าง คางสีน้ำตาล ท้องสีเหลือง เพศเมีย วงรอบดวงตาไม่ต่อกันสีเหลือง หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเขียว ลำตัวด้านล่างสีเหลือง ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าบนเกาะในทะเล