ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกแว่นตาขาวสีทอง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 10-11 ซม. ปากเล็กสีดำ มีหนังรอบดวงตาสีขาว หัว ท้ายทอยและลำตัวด้านบนสีเขียวเหลือง ขนปีกบินสีดำ หางสีเขียวเหลือง ลำตัวด้านล่าง คางสีเหลือง อกและท้องสีเทา มีแถบสีเหลืองพาดผ่านกลางอก เป็นแนวดิ่งถึงโคนหางด้านล่าง แข้งและตีนสีเทา ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน