ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ

ลักษณะทั่วไป ขนาด 11-13 ซม. ปากบนสีเทา ปากล่างสีชมพู กระหม่อม สีน้ำตาล คิ้วสีขาว ขนคลุมหูมีขีดสีเข้มกระจาย ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง ปีกและหางสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่าง สีน้ำตาลอ่อน แข้งและตีนสีชมพู ฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้มีขนหางคู่กลางงอกยาวออกมา ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน ป่าละเมาะใกล้ชายฝั่ง ป่าชายหาด ป่าบนเกาะในทะเล