ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกจับแมลงสีน้ำตาล

ลักษณะทั่วไป ขนาด 12-13 ซม. ปากสีเทา โคนปากล่างสีชมพูอ่อน มีแถบสีขาวจากโคนปากด้านบนถึงดวงตา มีหนังสีขาวรอบดวงตา แก้มสีน้ำตาลอ่อน หัว ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลเทา มีแถบสีขาวที่ขอบขนคลุมไหล่ด้านล่าง และมีลายสีอ่อนสีขอบขนโคนปีก ลำตัวด้านล่าง สีขาว แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน ป่าละเมาะชายฝั่ง ป่าชายหาด ป่าบนเกาะในทะเล