ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 8 สิงหาคม 2561
 • 268

นกพญาปากกว้างท้องแดง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 21-24 ซม. ปากหนาสั้น ปากบนสีฟ้าปากล่างสีเหลือง หัวและท้ายทอยสีดำ ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลัง ไหล่และปีกสีดำ มีแถบสีขาว ตรงกลางปีก ตะโพกสีแดง หางสีดำ ลำตัวด้านล่าง สีแดงเข้ม มีแถบสีดำ พาดจากอกเชื่อมต่อกับหลังคอ แข้งและตีนสีเทาเข้ม นกวัยอ่อน ปากสีเทาเข้ม ขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาล ขนคลุมปีกด้านบนมีแถบสีขาว ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พะยูน
  พะยูน