ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 8 สิงหาคม 2561
 • 498

นกแต้วแล้วนางฟ้า

ลักษณะทั่วไป ขนาด 16-19 ซม. คล้ายกับนกแต้วแล้วธรรมดา ปากแหลมสีดำ หัวสีน้ำตาล คิ้วแคบสีน้ำตาลอ่อนพาดจากโคนปากบนถึงท้ายทอย หน้าสีดำ ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและไหล่สีเขียว ขนคลุมปีกแถวบนสีฟ้า ลำตัวด้านล่าง คางสีขาวเชื่อมต่อขึ้นไปเป็นวงรอบคอ ท้องช่วงบนสีน้ำตาลอ่อน กลางท้องช่วงล่างถึงก้นสีแดง แข้งและตีนสีชมพูอ่อน ขณะบินมองเห็นแถบ สีขาวที่กลางขนปีกมีขนาดเล็กกว่านกแต้วแล้วธรรมดา ถิ่นอาศัย ป่าละเมาะ ป่าโปร่งบนเกาะในทะเล

* สถานภาพการถูกคุกคามของ “นกแต้วแล้วนางฟ้า” อ้างอิงตาม IUCN Red list เนื่องจากไม่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือ สรุปชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 *

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง