ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 8 สิงหาคม 2561
 • 328

นกบั้งรอกใหญ่

ลักษณะทั่วไป ขนาด 53-59 ซม. ปากหนาสั้นสีเทา มีหนังรอบดวงตาสีแดง หัวและขนคลุมหลังสีเทา ลำตัวด้านบน สีเทาเข้ม หางสีเทายาวกว่าลำตัว ขนหางแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากัน และมีแถบสีขาวที่ปลายขนหางทุกเส้น ลำตัวด้านล่าง คอ อกและท้องสีเทาอ่อน ก้นสีเทาเข้ม แข้งและตีนสีเทา ขณะบินมองแถบสีขาวเป็นลายบั้งที่ใต้ขนหาง ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน และป่าบนเกาะในทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin