ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 8 สิงหาคม 2561
 • 458

นกกินเปี้ยว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 24-26 ซม. ปากแหลมสีดำ โคนปากล่างสีชมพูอ่อน คิ้วสั้นสีขาว หัว หัวสีฟ้า รอบคอขาว ลำตัวด้านบน หลังสีฟ้าเขียว ขนคลุมปีก สีฟ้า ตะโพกและหางสีฟ้า ลำตัวด้านล่าง ท้องสีขาวเชื่อมต่อขึ้นไปเป็นวง รอบคอ แข้งและตีนสีเทา นกบางตัวอาจมีขนปกคลุมลำตัวด้านบนสีฟ้าเข้มเพียงสีเดียว ถิ่นอาศัย หาดเลน ป่าชายเลน แหล่งน้ำใกล้ป่าชายเลน พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง