ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 8 สิงหาคม 2561
 • 1,622

นกกะเต็นอกขาว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 27-29 ซม. ปากแหลมสีแดงสด หัว หน้าและท้ายทอย สีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านบน ขนคลุมไหล่ด้านบนสีน้ำตาล ขนคลุมปีกสีฟ้าเข้ม หลังตะโพกและหางสีฟ้าเข้ม ลำตัวด้านล่าง คาง คอ และอกสีขาว ท้องสี น้ำตาลเข้ม แข้งและตีนสีแดง ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวที่ปลายปีก ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • งูทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ