ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 8 สิงหาคม 2561
 • 376

นกกะเต็นแดง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 25-27 ซม. พบได้เฉพาะป่าชายเลน ปากแหลมใหญ่ สีแดงสด หัว หน้า คอและท้ายทอยสีแดงชมพู ลำตัวด้านบน ขนคลุมไหล่ หลังและปีกสีแดงชมพู ตะโพกสีขาวมีขอบด้านล่างสีฟ้า หางสีแดงชมพู ลำตัวด้านล่าง คางสีขาว ท้องสีน้ำตาลส้ม แข้งและตีนสีแดง ฤดูผสมพันธุ์ ขนปกคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่างมีสีเข้มขึ้น ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • งูทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล