ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 7 สิงหาคม 2561
 • 347

นกกาบบัว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 93-102 ซม. ปากเรียวยาวสีเหลืองส้ม ปลายปากโค้งเล็กน้อย หน้าเป็นหนังเปลือยสีแดง ท้ายทอย คอ อกและหลังสีขาว ลำตัวด้านบน ขนคลุมปีกสีดำมีจุดสีขาวกระจาย ขนคลุมปีกแถวล่างสีขาว หางสีดำ ลำตัวด้านล่าง สีขาว มีแถบสีดำพาดผ่านที่อก แข้งและตีนสีแดง ขณะบินมองเห็นอกและขนคลุมปีกมีลายสีขาวสลับดำ ฤดูผสมพันธุ์ หน้าและแข้ง มีสีแดงเข้ม นกวัยอ่อน ขนปกคลุมลำตัวและขนคลุมปีกสีน้ำตาลเทา ถิ่นอาศัย นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • งูทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล