ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกกระทุง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 127-140 ซม. ปากใหญ่ยาวสีชมพู ปลายปากมีจุด สีเหลือง มีจุดสีเข้มตามแนวสันขอบปาก มีถุงหนังใต้ปาก ท้ายทอยมีหงอนสั้น ๆ มีจุดสีเทาเข้มตามแนวสันคอด้านหลัง ลำตัวด้านบน ขนคลุมปีกสีเทาอ่อนหรือ สีขาว ขณะบินมองเห็นขนปีกบินสีเทาเข้มทั้งด้านบนและด้านล่าง นกวัยอ่อน ขนคลุมปีกสีเทา จุดสีเข้มที่แนวสันขอบปากไม่ชัดเจน ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง ป่าชายเลน