ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกช้อนหอยขาว, นกกุลา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 75-76 ซม. ปากยาวโค้งสีดำ หัว หน้า และคอเป็นหนังสีดำ ขนปกคลุมลำตัวด้านบนและลำตัวด้านล่างสีขาว แข้งและตีนสีดำ ขณะบิน มองเห็นใต้ปีกเป็นหนังเปลือยสีแดงตามแนวกระดูกปีก ฤดูผสมพันธุ์ ขอบขน คลุมโคนปีกและขนปีกบินมีสีเทาเพิ่มขึ้นมา นกวัยอ่อน มีขนอุยสีขาวบริเวณหัว และคอ ปลายขนปีกบินมีสีดำ ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง ป่าชายเลน