ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกยางไฟธรรมดา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 38-41 ซม. ปากตรงเรียว ปากบนสีเทา ปากล่างสีเหลือง หน้า และท้ายทอยสีน้ำตาลแดง ข้างคอมีขีดสีขาว คอและอกสีน้ำตาลอ่อน มีลายขีดเป็นแนวดิ่งสีน้ำตาลจากคอถึงกลางอก ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่าง สีอ่อนและจางกว่า แข้งและตีนสีเหลือง เพศเมีย คอ และอก มีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดสีน้ำตาลอ่อนที่ขอบขน นกวัยอ่อน คล้ายกับ นกเพศเมีย ลำตัวด้านบนมีลายจุดสีน้ำตาลอ่อนกระจาย คอและลำตัวด้านล่าง มีลายขีดสีเข้ม ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน