ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 7 สิงหาคม 2561
 • 474

นกยางไฟธรรมดา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 38-41 ซม. ปากตรงเรียว ปากบนสีเทา ปากล่างสีเหลือง หน้า และท้ายทอยสีน้ำตาลแดง ข้างคอมีขีดสีขาว คอและอกสีน้ำตาลอ่อน มีลายขีดเป็นแนวดิ่งสีน้ำตาลจากคอถึงกลางอก ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่าง สีอ่อนและจางกว่า แข้งและตีนสีเหลือง เพศเมีย คอ และอก มีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดสีน้ำตาลอ่อนที่ขอบขน นกวัยอ่อน คล้ายกับ นกเพศเมีย ลำตัวด้านบนมีลายจุดสีน้ำตาลอ่อนกระจาย คอและลำตัวด้านล่าง มีลายขีดสีเข้ม ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา