ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกยางกรอกพันธุ์ชวา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 44-45 ซม. คล้ายกับนกยางกรอกพันธุ์จีนมาก ปากตรง แหลม ปลายปากสีดำ โคนปากสีเหลือง หัว หน้า ท้ายทอย และอก มีขีดสีเข้ม กระจายลงมาถึงท้อง ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังสีน้ำตาลเทา ปีกสีขาว หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอ และอกมีลายขีดสีน้ำตาล ท้องตอนล่างสีขาว แข้งและตีน สีเหลืองเขียว ฤดูผสมพันธุ์ หน้าผาก หัว ท้ายทอยสีน้ำตาลเหลือง อกสีน้ำตาล มีขนยาวออกมาจากท้ายทอยคล้ายเปีย ขนคลุมหลังสีเทาเข้ม แข้งและตีนสีเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน ปากแม่น้ำ นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน