ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 7 สิงหาคม 2561
 • 605

นกยางกรอกพันธุ์ชวา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 44-45 ซม. คล้ายกับนกยางกรอกพันธุ์จีนมาก ปากตรง แหลม ปลายปากสีดำ โคนปากสีเหลือง หัว หน้า ท้ายทอย และอก มีขีดสีเข้ม กระจายลงมาถึงท้อง ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังสีน้ำตาลเทา ปีกสีขาว หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอ และอกมีลายขีดสีน้ำตาล ท้องตอนล่างสีขาว แข้งและตีน สีเหลืองเขียว ฤดูผสมพันธุ์ หน้าผาก หัว ท้ายทอยสีน้ำตาลเหลือง อกสีน้ำตาล มีขนยาวออกมาจากท้ายทอยคล้ายเปีย ขนคลุมหลังสีเทาเข้ม แข้งและตีนสีเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน ปากแม่น้ำ นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • งูทะเล