ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกยางกรอกพันธุ์จีน

/ckeditor/upload/files/Bird species/01 Water bird/40.jpg

ลักษณะทั่วไป ขนาด 45-52 ซม. คล้ายกับนกยางกรอกพันธุ์ชวามาก ปากตรง แหลม ปลายปากสีดำ โคนปากสีเหลือง หัว หน้า ท้ายทอย และอก มีขีดสีเข้ม กระจายลงมาถึงท้อง ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังสีน้ำตาลอ่อน ปีกสีขาว มองเห็นได้ชัดในขณะบิน หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง คอ และอกมีลายขีด สีน้ำตาล ท้องตอนล่างสีขาว แข้งและตีนสีเหลืองเขียว ฤดูผสมพันธุ์ หนังโคนปาก ใกล้ดวงตาสีเหลืองเขียว หัว คอ ท้ายทอย และอกสีน้ำตาลแดงเข้ม ขนคลุม หลังสีเทาเข้ม แข้งและตีนสีเหลือง ถิ่นอาศัย หาดเลน ปากแม่น้ำ นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน