ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 7 สิงหาคม 2561
 • 260

นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย

ลักษณะทั่วไป ขนาด 44-46 ซม. ปากตรงแหลม ปลายปากดำ โคนปากสีเหลือง หัว หน้า ท้ายทอย และอก มีขีดสีเข้มกระจายลงมาถึงท้อง ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังสีน้ำตาล ปีกสีขาวเห็นได้ชัดในขณะบิน หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ฤดูผสมพันธุ์ หัว คอ หน้า และอกเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาลเทา มีขนสีขาวยาวออกมาจากท้ายทอยคล้ายเปีย ขนคลุมหลัง สีน้ำตาลแดง แข้งและตีนสีเหลืองส้ม ถิ่นอาศัย หาดเลน ปากแม่น้ำ นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • งูทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พะยูน
  พะยูน