ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย

ลักษณะทั่วไป ขนาด 44-46 ซม. ปากตรงแหลม ปลายปากดำ โคนปากสีเหลือง หัว หน้า ท้ายทอย และอก มีขีดสีเข้มกระจายลงมาถึงท้อง ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังสีน้ำตาล ปีกสีขาวเห็นได้ชัดในขณะบิน หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง ท้องสีขาว แข้งและตีนสีเหลือง ฤดูผสมพันธุ์ หัว คอ หน้า และอกเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาลเทา มีขนสีขาวยาวออกมาจากท้ายทอยคล้ายเปีย ขนคลุมหลัง สีน้ำตาลแดง แข้งและตีนสีเหลืองส้ม ถิ่นอาศัย หาดเลน ปากแม่น้ำ นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน