ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 7 สิงหาคม 2561
 • 522

นกกระสาแดง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 78-90 ซม. ปากตรงแหลมสีเทา หน้าผาก หัวสีดำ ท้ายทอยมีขนสีดำยาวออกมาคล้ายเปียคางสีขาว ด้านข้างลำคอมีลายขีด เป็นเส้นสีดำตลอดลำคอ หลังคอสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบน บริเวณหลังและ หางสีเทา ลำตัวด้านล่าง สีน้ำตาลแดง ขาสีเหลืองอ่อน นกวัยอ่อน หน้าผาก หัว สีดำ ลายขีดที่ด้านข้างลำคอไม่ชัดเจน ขนปกคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่าง สีน้ำตาลแดง แข้งและตีนสีน้ำตาล ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • พะยูน
  พะยูน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • งูทะเล