ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 251

นกกาน้ำใหญ่

ลักษณะทั่วไป ขนาด 80-100 ซม. ปากตรงสีดำ ปลายปากบนงุ้ม ตาสีฟ้าใต้โคนปากมีแถบหนังสีเหลือง หัวและท้ายทอยสีดำ ขนคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่างสีเทาเข้มมีลายขอบขนสีดำ นกวัยอ่อน ลำตัวด้านบนสีเทามีลายขอบขนสีเข้ม ลำตัวด้านล่างสีเทาอ่อน ฤดูผสมพันธุ์ หนังโคนปากสีเหลืองเข้ม แก้มสีขาว ข้างคอมีลายขีดถี่ ๆ สีขาว โคนขามีขนสีขาว แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย ปากแม่น้ำ ทะเลเปิด พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • งูทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง