ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 501

นกกาน้ำปากยาว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 61-68 ซม. คล้ายนกกาน้ำเล็กแต่ขนาดใหญ่กว่า ปากตรงสีเทาปลายปากบนงุ้ม ใต้โคนปากมีหนังสีเหลือง ตาสีฟ้า หัว และท้ายทอยสีดำ ขนคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่างสีเทาเข้มมีลายขอบขนสีดำ หางยาวสีเทา นกวัยอ่อน ขนคลุมลำตัวด้านบน สีเทามีลายขอบขนสีอ่อน ลำตัวด้านล่างสีเทาอ่อน ฤดูผสมพันธุ์ ตาสีฟ้าเข้ม ปากสีเทาเข้ม มีขนสีขาว ข้างท้ายทอย ขนปกคลุมลำตัวด้านบนและด้านล่างสีดำเข้ม แข้งและตีนสีดำ ถิ่นอาศัย ปากแม่น้ำ ทะเลเปิด พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พะยูน
  พะยูน
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ