ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 221

เป็ดผีเล็ก

ลักษณะทั่วไป ขนาด 25-29 ซม. ปากตรงสีเขียวเหลือง ปลายปากแหลม หัวสีน้ำตาล หน้า คอ และอกสีน้ำตาลเทา ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลเทา หางกุดสั้น ลำตัวด้านล่าง สีน้ำตาลเทา นกวัยอ่อน ปากสีเทาอ่อน มีลายแถบสีขาวกระจาย ลำตัวด้านบนสีเทา ฤดูผสมพันธุ์ ปากสีดำ โคนปากสีเหลือง หน้าและคอ สีน้ำตาลแดง หัว ท้ายทอยและลำตัวด้านบน สีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างสีเทาอ่อน แข้งและตีนสีเทาเข้ม ถิ่นอาศัย พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยใกล้ชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล