ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 397

นกตีนเทียน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 35-40 ซ.ม. ปากเรียวแหลมสีดำ ตาสีแดง หัว หน้า คอ และลำตัวด้านล่างสีขาว ขายาว แข้งและตีนสีแดง นกบางตัวอาจมีสีดำที่หลัง คอถึงท้ายทอย เพศผู้ ขนคลุมไหล่ หลังและปีกสีดำ เพศเมีย ขนคลุมไหล่ หลังและปีกสีเทาเกือบดำ นกวัยอ่อน กระหม่อม และท้ายทอยสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวด้านบน ขนคลุมไหล่ หลัง และปีกสีน้ำตาลมีลายขอบขนสีน้ำตาลอ่อน ถิ่นอาศัย หาดเลน นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด