ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 393

นกปากซ่อมหางพัด

ลักษณะทั่วไป ขนาด 25-27 ซม. คล้ายนกปากซ่อมหางเข็มแต่ปากยาวกว่า ปากตรงยาวกว่า 2 เท่าของหัว โคนปากสีเขียวเหลือง คิ้วหนาสีน้ำตาล มีแถบ สีน้ำตาลเข้มจากโคนปากผ่านดวงตาถึงท้ายทอย หัวและกระหม่อมสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลมีลายขอบขนสีอ่อน หางยาวกว่าปีกสีแดงมีขอบขน สีขาว ลำตัวด้านล่าง คอ อก และข้างลำตัวมีลายขีดสีน้ำตาล ท้องสีขาว ขณะบินมองเห็นสีขาวที่ขนคลุมใต้ปีกแถวล่างและแถวบน ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก