ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 225

นกปากซ่อมหางเข็ม

ลักษณะทั่วไป ขนาด 25-27 ซม. คล้ายนกปากซ่อมหางพัด ปากตรงยาว ประมาณ 2 เท่าของหัว ปลายปากดำ โคนปากสีเขียวเหลือง คิ้วหนาสีน้ำตาล มีแถบสีน้ำตาลเข้มจากโคนปากถึงดวงตา หัวและกระหม่อมสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลมีลายขอบขนสีอ่อน หางยาวกว่าปีกเล็กน้อยสีแดง ปลายหางสีดำ ลำตัวด้านล่าง คอ อก และข้างลำตัวมีลายขีดสีน้ำตาล ท้องสีขาว ขณะบินมองเห็นลายจุดสีเทาสลับขาวกระจายที่ขนคลุมใต้ปีก ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife