ขนาด
นกน้ำที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 6 สิงหาคม 2561
 • 289

นกหนูแดง

ลักษณะทั่วไป ขนาด 21-26 ซ.ม. ปากตรงสีเทาเข้ม หน้าผากและหน้าสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบน สีน้ำตาลเขียว ลำตัวด้านล่าง คางสีขาว คอ อก และท้องตอนบน สีน้ำตาลแดง ท้องตอนล่างสีเทา โคนหางด้านล่างมีแถบสีขาวสลับดำ แข้งและ ตีนสีแดง นกวัยอ่อน ลำตัวด้านล่างมีลายสีขาวสลับดำ ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แหล่งน้ำกร่อยชายฝั่ง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • งูทะเล
 • พะยูน
  พะยูน